Monday, February 11, 2008

Viktor Mikhailovich Vasnetsov

Snow Maiden. 1899. Tretyakov Gallery, Moscow.

No comments: